Etstoel Anloo

Een heel dorp terug in de 17e eeuw!
Op 20 augustus 2022 keert het Drentse dorp Anloo weer vier eeuwen terug in de tijd. De 400 inwoners verruilen hun moderne kleren voor de sobere kleding van vroeger. De middeleeuwse kerk, de prachtige Kerkbrink en de landelijke dorpssfeer laten de bezoeker werkelijk het Drentse verleden inademen.

Rechtspraak op z’n Drents

In de Magnuskerk wordt een rechtszitting nagespeeld. Tijdens de zitting staan partijen lijnrecht tegenover elkaar, getuigen moeten helpen de waarheid te vinden. Tegelijk biedt de rechtszaak een uniek kijkje in de Drentse samenleving van vroeger. Ook buiten de kerk maakt het ongeregelde volk dat zijn eigen wetten naleeft korte metten met wie zijn verantwoordelijkheid niet neemt.

Het spel in en om de kerk is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.

Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar: twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.

Kaarten voor de Etstoel en voor de voorstelling in de kerk

Binnenkort volgt hier informatie over het kopen van kaarten voor de Etstoel en kaarten voor de voorstelling in de kerk.

Let op: Het is NIET mogelijk om van tevoren (bijv. via de website of via e-mail) kaarten te bestellen.

Reacties zijn gesloten.