Etstoel Anloo

Een heel dorp terug in de 17e eeuw! – Op 19 augustus 2017 keert het Drentse dorp Anloo weer vier eeuwen terug in de tijd. De 400 inwoners verruilen hun moderne kleren voor de sobere kleding van vroeger. De middeleeuwse kerk, de prachtige Kerkbrink en de landelijke dorpssfeer laten de bezoeker werkelijk het Drentse verleden inademen.

Etstoel: rechtspraak op z’n Drents: wie is de vader?
Zowel in de kerk als daarbuiten staat dit jaar de vraag centraal: wie is de vader? De jeneverstoker Jan Jacobs uit Anloo wordt verweten de vader van het kind van Henderkie Egberts te zijn, maar het niet te willen erkennen. Tijdens de zitting staan partijen lijnrecht tegenover elkaar, getuigen moeten helpen de waarheid te vinden. Tegelijk biedt de rechtszaak een uniek kijkje in de Drentse samenleving van vroeger. Ook buiten de kerk maakt het ongeregelde volk dat zijn eigen wetten naleeft korte metten met wie zijn verantwoordelijkheid niet neemt.

Het spel in en om de kerk is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.

Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar: twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.

 

Jaarmarkt: een sfeer van eeuwen terug
Rondom de kerk is er een authentieke Drentse jaarmarkt. En als er markt is, dan zijn er handelaren, muzikanten, goochelaars en andere artiesten die wat stuivers willen verdienen met hun optreden. Het publiek kan zich ook vermaken met ouderwetse spelen: boogschieten, blokpikken en paardrijden. In de baanderhoek wordt een ouderwetse klucht opgevoerd en de chirurgijn helpt zijn patiënten van al hun kwalen af. Maar het meest bijzondere is toch dat de bezoeker midden in de 17e eeuw loopt! Toneel, muziek en handel is er overal om u heen, heden en verleden lopen door elkaar!
Met het gezin voor 14 euro terug in de tijd!
Gezinsuitstapjes worden steeds duurder. Maar op de Etstoel-dag betaalt u een historisch lage prijs als entree. Niet alleen wordt er nog in stuivers gerekend, maar twee volwassenen en twee kinderen beleven samen voor 280 stuivers een heerlijk dagje in het Drentse verleden!
Het goede doel – De opbrengst van de Etstoeldag komt ten goede aan het middeleeuwse kerkgebouw van Anloo, een van de twee oudste kerken van Drenthe.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.